DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami: Link do wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Link do wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe): Link do wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: Link do wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: Link do wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego: Link do wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: Link do wniosku

Wniosek Za Życiem: Link do wniosku

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny: Link do wniosku

Załączniki do wniosku w przypadku przebywania jednego z członków rodziny poza granicami kraju – Załączniki do wniosku

 

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – do pobrania

Podanie o zmianę numeru rachunku bankowego – do pobrania

Podanie o wydanie zaświadczenia – do pobrania

Oświadczenie ogólne - do pobrania

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - do pobrania

Załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia do Programu Czyste Powietrze - do pobrania