W dniu 07.12.2023 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Nie odwracaj głowy! Reaguj na przemoc!” organizowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Wadowice Górne. Na konkurs plastyczny wpłynęło 27 prac konkursowych z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Wadowice Górne tj.:

- Szkoła Podstawowa w Izbiskach – 7 prac
- Szkoła Podstawowa w Jamach – 4 prace
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych – 13 prac
- Szkoła Podstawowa w Wampierzowie – 3 prace

Celem konkursu było:
- zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy,
- pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy,
- kształtowanie wśród młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka,
- podnoszenie świadomości i wrażliwości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy domowej,
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych zdolności uczestników konkursu.

Zadaniem Komisji konkursowej były: ocena dostarczonych prac oraz opracowanie werdyktu końcowego. W wyborze prac komisja konkursowa przyjęła następujące kryteria: samodzielne wykonanie, zgodność z tematyką konkursu i estetyka wykonania  oraz pomysłowość. Komisja konkursowa dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją komisji konkursowej w składzie:
Joanna Indyk – pedagog szkolny, przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych
Elżbieta Wnuk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Feniks”
Krzysztof Kogut – Kierownik Posterunku Policji w Wadowicach Górnych
Agnieszka Chmielowiec – kurator specjalista, kierownik II ZKSS Sądu Rejonowego w Mielcu
Ewa Lelakowska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych, przedstawiciel GOPS
Angelika Madej – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
przyznano:

I miejsce – Gabriela Baum, kl. VII B, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych
II miejsce – Emilia Kokoszka, kl. VII A, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych
III miejsce –  Weronika Bierzyńska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Wampierzowie

Wyróżnienia:

  1. Wiktoria Kramarz, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Izbiskach
  2. Mikołaj Strycharz, kl. VII B, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych
  3. Rafał Kryczka, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Jamach

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!