WNIOSEK DODATEK WĘGLOWY - do pobrania - PDF

WNIOSEK DODATEK WĘGLOWY - do pobrania - PDF AKTYWNY

KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY do pobrania - PDF

WNIOSEK DODATEK WĘGLOWY - do pobrania - DOC

 Informujemy, że do dnia 30 listopada 2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy:

  • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

  • Przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem!
  • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
  • Dodatek przysługuje na źródła ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy