Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od dnia 1 lipca 2022 roku drogą elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia 2022 roku drogą tradycyjną.
 
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 rokiem bazowym przy ustaleniu dochodu rodziny będzie rok 2021, a kryterium dochodowe wynosić będzie 674 zł na członka rodziny i 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o kontynuację świadczeń rodzinnych należy złożyć maksymalnie do dnia 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie skutkować będzie przyznaniem świadczenia od miesiąca w którym wniosek został złożony.

 

Druki do pobrania:

Druki zasiłek rodzinny

Druki Fundusz Alimentacyjny

Szczegółowe informacje:

Informacje zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Informacje Fundusz Alimentacyjny