Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


Nie czekaj, złóż wniosek już dziś:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - pokój nr 1,
  • za pomocą operatora pocztowego,
  • elektronicznie:

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze „500+” on-line:
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - pokój nr 1 lub pobrać z poniższej strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Załączniki do wniosku w przypadku przebywania jednego z członków rodziny poza granicami kraju:
https://rzeszow.uw.gov.pl/koordynacja/druki-do-pobrania/