Drukuj

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody. Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy tez poziomu wykształcenia członków rodziny.

 

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Angelika Madej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych - pokój nr 2
tel. 14 666 98 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Adresaci działania Zespołu Interdyscyplinarnego

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

 Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

Ingerencja:

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego wszczynane są na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszeniowego lub wypełnionego formularza „Niebieska Karta”.

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu wymagającego pomocy i uruchomienia pracy Zespołu Interdyscyplinarnego należy wypełnić i złożyć wypełniony wniosek.

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego na podstawie wypełnionego kwestionariusza może nastąpić na:

Instytucje uprawnione do wypełniania formularza „Niebieska Karta”: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata i ochrona zdrowia.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny wymagają naszej pomocy zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, na Policją, do szkoły lub lekarza!