Wsparcie psychologiczne polega na:

 • udzielanie pomocy psychologicznej;
 • prowadzenie konsultacji dla rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla:
  • osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych;
  • ofiar przemocy;
  • osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
  • rodzin wieloproblemowych;
  • rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi;

Więcej informacji na temat wsparcia psychologicznego można uzyskać pod nr telefonu 146669692, 146995956 lub 146995957 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.


 1. 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii
 2. Ochrona zdrowia psychicznego w kwarantannie
 3. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 4. Osoby doświadczające zaburzeń psychicznych lub uzależnień
 5. Gdzie znajdziesz pomoc w przypadku pogorszenia stanu psychicznego