Wolne terminy do psychologa na NFZ! W związku z dynamicznym rozwojem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Filia w Mielcu, informujemy o dostępnych godzinach psychologicznych oraz psychoterapeutycznych. Zbliżający koniec roku szkolnego, pozwoli zapewnić dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

 


Podstawowym celem działalności jest podejmowanie działań na rzecz ochrony, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej, a w szczególności:

  • nawiązanie kontaktu z osobą przeżywającą kryzys, nawroty lub przewlekły okres zaburzeń psychicznych,
  • motywowanie do leczenia,
  • rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z sytuacją osoby będącej w kryzysie,
  • współdziałanie w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
  • prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej,
  • integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów,
  • pośrednictwo w udostępnianiu i efektywnym wykorzystaniu świadczeń oferowanych przez system opieki,
  • dyspozycja osobowa umożliwiającą stałą dostępność dla pacjenta, zapewniająca ciągłość udostępniania właściwych form pomocy zdrowotnej i oparcia społecznego.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jest dla osób do 21 roku życia, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Można skorzystać z diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej, psychoterapii rodzinnej oraz ośrodek świadczy wizyty domowe w środowisku pacjenta.

Adres Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mielcu to ul. Pułaskiego 1, I piętro, przyjmuje od godziny 08:00 – 20:00.

Rejestracja pacjentów jest pod numerem: 519 059 242.